top photo

Dokument odniesienia

Szeroki zakres akredytacji pozwala nam realizować bez ograniczeń inspekcje skomplikowanych projektów w obszarze transportu kolejowego

Rodzaj inspekcji: Inspekcje adekwatności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Symbol inspekcji: ICSM.

W zakresie zgodnym z Akredytacją Jednostki Inspekcyjnej Typu A. Nr AK 022 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji .

Dokument odniesienia:

Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30.04.2013r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352 /2009  Załącznik I