top photo

Dr inż. Jakub Młyńczak

Pracownik Politechniki Śląskiej, prowadzi zajęcia dydaktyczne z teorii automatów oraz systemów sterowania ruchem kolejowym.

Absolwent Politechniki Śląskiej, w 2006r uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, wcześniej magister inżynier transportu wydziału  Inżynierii Ruchu Politechniki Śląskiej w Katowicach o specjalności Automatyka sterowania ruchem kolejowym.

Obszary kompetencyjne:
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie  kolejowym

Doświadczenie zawodowe:

  • Doktorant wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, 2001-2006.
  •  Specjalista ds. sterowania ruchem? Z.U.H. ?SIG-MONT? w Katowicach, 2001-2004.
  •  Adiunkt wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, 2006 ? nadal
  • Instytut Kolejnictwa w Warszawie, Zakład Sterowania Ruchem  i Teleinformatyki, specjalista inżynieryjno-techniczny, 2014 ? nadal

Dorobek Naukowy:

  •  Autor lub współautor 101 artykułów naukowych w wyd. recenzowanych,
  •  Autor lub współautor 32 prac naukowo-badawczych dla przemysłu
  • Uczestnik wielu projektów naukowych w tym projekt celowy 148540/C-T00/2010 Opracowanie i wdrożenie urządzenia wspomagającego diagnostykę platform kolejowych przewożących materiały niebezpieczne oraz projektu ?The Safety assessment of the Railway Signaling Systems? z 2010r. Uczestnik projektu ?Model optymalizacji kosztów transportu policji.

Zakres inspekcji

zakres inspekcji
Sterowanie ?urządzenia pokładowe
zakres inspekcji
Sterowanie ?urządzenia przytorowe
zakres inspekcji
Aplikacje telematyczne
zakres inspekcji
Ruch kolejowy