top photo

Dr inż. Sławomir Bukowski

Prezes Zarządu - Transport Consulting sp. z o.o., Railway Interoperability Experts. Specjalista branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno ? inżynierskiej w zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale Budownictwa Lądowego ze specjalnością Inżynierii Lądowej.

Ukończenie 4 studiów podyplomowych (na Politechnice, Akademii Ekonomicznej,  Uniwersytecie, w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości).

 • ?Mikrokomputery w zarządzaniu?, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania.
 • ?Menedżerskie studia podyplomowe?, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki.
 • ?Psychologia zarządzania w gospodarce? Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii.
 • ?Funkcjonowanie firm i samorządów terytorialnych w warunkach Unii Europejskiej? Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Doświadczenie zawodowe

 • Planowanie inwestycji infrastruktury transportowej. Autor dokumentu ? Plan rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2015?, który został przyjęty przez KERM w 1998 roku.
 • Prawo dotyczącego kolejnictwa. Jako Dyrektor Departamentu Kolejnictwa doprowadził do opracowania 27 aktów prawnych (rozporządzeń), wynikających z ustawy o transporcie kolejowym, współautor ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP oraz nadzorowanie i koordynowanie wszystkich projektów rozporządzeń wynikających z tej ustawy.
 • Współtwórca jednostki notyfikowanej Certyfikacja Infrastruktury Transportu,. Pozyskanie wiedzy i doświadczenia w zakresie współpracy z Polskim Centrum Akredytacji,  Urzędem Transportu Kolejowego, Ministerstwem Gospodarki.
 • Zaangażowany w tworzenie procedur systemowych dla jednostki akredytowanej i notyfikowanej.
 • Ocena zgodności podsystemu i składników interoperacyjności z TSI. Nadzorowanie 15 procesów certyfikacji podsystemu ?Infrastruktura? i współpracowanie przy 2 procesach certyfikacji składników interoperacyjności;
 • Organizacja konferencji i szkoleń
 • Organizator 4 konferencji naukowo ? technicznych dotyczących infrastruktury kolejowej. Organizator 9 szkoleń dotyczących procesu certyfikacji podsystemu ?Infrastruktura?. Prowadzenie szkolenia jako wykładowca pt. ?Certyfikowanie modernizowanych odcinków linii kolejowych?
 • Publikacje związanych z interoperacyjnością. Współautor artykułów:
  ?Wybrane aspekty analizy stateczności budowli infrastruktury kolejowej w ujęciu norm polskich i eurokodu w odniesieniu do TSI dotyczących infrastruktury? Przegląd Komunikacyjny 9/2014
  ?Dokumentacja projektowa podsystemu ?Infrastruktura? w kontekście wymagań TSI? Infrastruktura Transportu 5/2014
  ?Rodzaje opinii o zgodności podsystemu ?Infrastruktura? z TSI?
 • Materiały konferencyjne ?Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym?, SITK, Zakopane 2014

Zakres inspekcji

zakres inspekcji
INSPEKCJA
zakres inspekcji
UTRZYMANIE infrastruktury w transporcie  kolejowym