top photo

Inż. Krzysztof Piotrowski

Kierownik Pionu Techniczno-Eksploracyjnego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2008 Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym Specjalista branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Doświadczenie zawodowe:

  •    Kierujący Samodzielnym stanowiskiem ds. kontroli w zakresie przewozów w Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
  •    Członek Komisji Egzaminacyjnej ds. ruchu
  •    Członek Komisji Egzaminacyjnej dr ruchu dla stwierdzenia kwalifikacji i przygotowania zawodowego na stanowisko:
  •    Maszynista pojazdów trakcyjnych
  •    Pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych
  •    Rewident taboru.

Zakres inspekcji:

zakres inspekcji
Ruch kolejowy