top photo

Mgr inż. Jarosław Boratyński

Naczelnik Wydziału ds. Wyposażenia Technicznego PKP Energetyka S.A. w Warszawie ? Centrala.

Absolwent Politechniki Radomskiej na wydziale Transportu – inżynier, kierunek: elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka. Ukończenie 2 studiów podyplomowych (na Politechnice Śląskiej, Wydziale Transportu,  Uniwersytecie Szczecińskim, Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Studia Podyplomowe w zakresie ?Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym?
Studia Podyplomowe w zakresie ?Zarządzanie-Marketing-Logistyka w Spółkach? 2004 ? 2005.

Doświadczenie zawodowe:

 • PKP Energetyka S.A. w Warszawie – Centrala, naczelnik Wydziału ds. Wyposażenia Technicznego
  zakres obowiązków:
  -Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych ds. przewozów, pojazdów kolejowych, pojazdów drogowych i sprzętu technicznego oraz pośredni nadzór nad pracą Działów Wyposażenia Technicznego w 15 zakładach Spółki.
  -Ponadto, pośredni nadzór nad działalnością warsztatów Spółki wykonujących naprawy pojazdów kolejowych, w tym wagonów – naprawy do poziomu P5; samonapędnych pociągów sieciowych – naprawy do poziomu P4.

Osiągnięcia zawodowe:

-współtwórca Systemu Zarządzania Utrzymaniem w transporcie kolejowym, w tym brakujących procedur w zintegrowanym systemie zarządzania, opracowanie Dokumentacji Systemu Utrzymania i Planu czynności dla 32 typów pojazdów kolejowych

-praca w zespole wdrożeniowym komputerowego programu do zarządzania zasobami,
współtwórca systemu telematyki dla pojazdu kolejowego specjalnego

-współtwórca dokumentacji wymaganej prawnie dla uzyskania świadectwa bocznicy kolejowej

 • PKP Energetyka S.A. Centrala, naczelnik Wydziału ds. Jakości Usług, 08.2005 ? 08.2007
  zakres obowiązków:

-Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu utrzymania sieci trakcyjnej dla zarządców infrastruktury kolejowej i użytkowników bocznic oraz pośredni nadzór nad pracą działów w 15 zakładach Spółki.

Osiągnięcia zawodowe:

-współtwórca Systemu Zrządzania Bezpieczeństwem w Przewozach Kolejowych PKP Energetyka S.A., w tym opracowanie Księgi zarządzania, procedur i wymaganych prawnie instrukcji wewnętrznych
-praca w zespole ds. zintegrowania systemów zarządzania, tym SMS, ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001
-praca w zespole ds. opracowania koncepcji budowy systemu diagnostycznego sieci trakcyjnej do pomiarów z prędkością jazdy do 200 km/h

 • PKP Energetyka S.A. naczelnik Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Korytowie, 03.1986 ? 08.2005.
 • Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe TRANSBUD Łódź Oddział w Skierniewicach ? kierowca mechanik, 11.1984 ? 03.1986.
 • Zasadnicza służba wojskowa, 10.1982 ? 10.1984
 • Spółdzielnia Transportu Wiejskiego Skierniewice ? pracownik biurowy, 01.1982 ? 10.1982

Ukończone kursy:
-Szkolenie w zakresie przygotowującym do wykonywania czynności odbiorców technicznych i wydawania świadectw sprawności pojazdów szynowych;
Udział w seminariach (07.2011):
-Certyfikacja ECM ? jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych
-Aktualizacja SMS ? warunkiem utrzymania ważności certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa
-Szkolenie w zakresie ?Budowa strategicznej karty wyników PKP Energetyka S.A. ? warsztaty?, 01.2012.
-Szkolenie w zakresie ?Metody i narzędzia rachunkowości zarządczej dla naczelników i pracowników działów ekonomicznych i rachunkowości?, 02.2012.
-Szkolenie w zakresie ?Strategiczna karta wyników jako narzędzie w przedsiębiorstwie dla kadry menadżerskiej najwyższego szczebla?, 03.2012.
-Szkolenie okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, 09.2012.
-Szkolenie w zakresie ?Nowelizacja prawa zamówień publicznych ? szkolenie przygotowujące do stosowania nowych uregulowań?, 11.2012.
-Kurs zakończony egzaminem na audytora wewnętrznego systemu zarządzania utrzymaniem, 01.2013.
-TPM ? Total Productive Maintenance ? Jak minimalizować straty związane z awariami i nieplanowanymi postojami maszyn oraz efektywnie zarządzać Utrzymaniem Ruchu, 03.2015.

Zakres inspekcji

zakres inspekcji
TABOR