top photo

Mgr inż. Mariusz Nowakowski

Naczelnik Wydziału Taboru ?Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Przeszkolony audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS. Od 2002 r. pracuje w otoczeniu Taboru, zarówno od strony fachowej jaki merytorycznej. Od 2014 roku posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego.

Absolwent Politechniki Radomskiej Wydział Transportu i Elektrotechniki, ?Kierunek Transport? specjalność- Sterowanie ruchem w Transporcie ,  oraz Technikum   Kolejowego przy ZSZ PKP w Koluszkach , Specjalność ? Trakcja elektryczna.

Specjalista branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz utrzymania Taboru kolejowego.
Obszary kompetencyjne:
Zarządzanie Taborem w transporcie  kolejowym,
Zarządzanie bezpieczeństwem  w transporcie  kolejowym

Doświadczenie zawodowe:

  • W latach od 2002 do 2007 pracownik Łódzkich zakładów Przewozów regionalnych, potem aż do 2010 roku mistrz zespołu elektromonterów.
  • W roku 2010 otrzymał stanowisko Zastępcy Naczelnika ds. eksploatacji i utrzymania taboru, a w 2013 roku zatrudniony został w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, gdzie do dziś pracuje jako Naczelnik Wydziału Taboru.
  • Posiada uprawnienia EKSPLOATACJI urządzeń, instalacji i sieci w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1kV oraz uprawnienia DOZOROWE w zakresie kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1kV.
    Od 2007r. posiada uprawnienia aplikacji EWP ? System Kierowania Przewozami i Zarządzania Przedsiębiorstwem PKP oraz jest od roku 2011 przeszkolony w temacie organizacji i prowadzeniu dochodzeń wyjaśniających przyczyny wypadków kolejowych prowadzonych przez komisje kolejowe i komisję państwową oraz systemów bezpieczeństwa.
  • Wyszkolony z zakresu utrzymania poziomu P1 ? P3 elektrycznego zespołu trakcyjnego typu EN57 z napędem asynchronicznym posiadacz Certyfikatów Audytora wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością (SJZ) oraz Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), a do 23 lipca 2014r. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg standardów PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 19011:2012, podręcznika wdrażania systemów zarządzania jakością z normami i miernikami dla pasażerskich przewoźników kolejowych.

Zakres inspekcji:

zakres inspekcji
TABOR