top photo

Publications

1. A. Jabłoński, M. Jabłoński, ?Model of technical risk management in rail transport and technology transfer?, Archives of Transport System Telematics, Volume 5, Issue 2, May 2012.

2. A. Jabłoński, M. Jabłoński, M. Michałowska, Efektywne modele biznesu sektora transportu kolejowego, [w:] Problemy Transportu i Logistyki , Zeszyt Naukowy nr 741, nr 18, Szczecin 2012.

3. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Systemowe aspekty zarządzania utrzymaniem taboru, ?Infrastruktura transportu?, nr 4/2013.

4. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Audyt systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem w transporcie kolejowym ? rekomendacje dla audytorów, ?Infrastruktura transportu?, nr 5/2013.

5. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Zarządzanie w nowych regulacjach prawnych i standardach transportu kolejowego, ?Infrastruktura transportu?, nr 6/2013.

6. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Miejsce i rola jednostek oceniających adekwatność stosowania procesu zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym ? zarys problemu, ?Technika Transportu Szynowego?, nr 11/2013.

7. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Walidacja stosowania wspólnych metod oceny bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w warunkach polskich z uwzględnieniem zarządzania konfiguracją, ?Technika Transportu Szynowego?, Nr 12/2014.

8. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Zarządzanie jakością usług pasażerskich przewozów kolejowych ? podejście systemowe, ?Przegląd Komunikacyjny?, Nr 3/2014.

9. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Zarządzanie konfiguracją w utrzymaniu wagonów towarowych a bezpieczeństwo ruchu kolejowego ? podejście systemowe, ?Transport i Komunikacja?, Nr 1/2014.

10. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Zarządzanie konfiguracją w utrzymaniu taboru kolejowego ? wybrane aspekty zarządcze i technologiczne, ?Infrastruktura Transportu?, Nr 1/ 2014.

11. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Dobre praktyki w zakresie wyceny i oceny ryzyka w transporcie kolejowym, ?Infrastruktura Transportu?, Nr 2/2014.

12. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Ryzyko techniczne i zawodowe w transporcie kolejowym ? kluczowe aspekty integracji, ?Technika Transportu Szynowego?, Nr 9/2014.

13. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym ? kluczowe aspekty, ?Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego?, nr 3/2014.

14. A. Jabłoński, M. Jabłoński Key Challenges and Problems in Conducting Independent Evaluations of the Adequacy of the Risk Management Process in Rail Transport, Tools of Transport Telematics, Springer International Publishing Switzerland (2015), J. Mikulski (Ed.): TST 2015, CCIS 531 2015.

15. A. Jabłoński, Task of independent assessment bodies in Risk management in rail transport- polish experience, Challenge of Transport Telematics, Communications in Computer and Information Science, 640, J. Mikulski (Ed): TST 2016.

16. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Zarządzanie konfiguracją w procesie utrzymania wagonów towarowych ? podejście interdyscyplinarne, Problemy Kolejnictwa, Zeszyt 173/2016.

17. A. Jabłoński, The efficient management of railway sidings in terms of a safety criterion ? selected aspects, TST 2017

18. M. Jabłoński, Preparing reports on risk evaluation and assessment in rail transport based on the polish experience, Challenge of Transport Telematics, Communications in Computer and Information Science, 640, J. Mikulski (Ed): TST 2016.

19. M. Jabłoński, Assessment of the correctness of the application of the explicit risk estimation methods in making an independent assessment of a rail transport risk management process, TST 2017